آموزش خط نستعلیق (مقدماتی)

50,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 8 نفر
 
50,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه
14 دقیقه
حروف "الف" ، "ب"، "ک" و "گ"
15 دقیقه
حروف "ب" ، "ک" و "گ" کشیده و حرف "ر"
13 دقیقه
رفع اشکال
120 دقیقه
حروف "د" ، "و"، "ف"
15 دقیقه
حروف "م" ، "ن" ،"ق"
16 دقیقه
حروف "ل" ،"س" و "س" کشیده
14 دقیقه
رفع اشکال
120 دقیقه
حروف "ص"،"ط" ،"ه" ،"ی"
18 دقیقه
حروف "ح" ، "خ" "چ"، "ج"، "ع" و "غ"
13 دقیقه
رفع اشکال
120 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای