آموزش خط تحریری به روش نستعلیق

10,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 17 جلسه
تعداد فراگیر 35 نفر
 
10,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
آموزش خط تحریری به روش نستعلیق
79 دقیقه
آموزش حرف " الف"
29 دقیقه
آموزش حرف " ب"
24 دقیقه
آموزش حرف " ر"
20 دقیقه
آموزش حرف " د" و " و"
23 دقیقه
آموزش حرف " ک"
20 دقیقه
آموزش حرف " ن"
26 دقیقه
آموزش حرف " ل"
19 دقیقه
آموزش حرف " ف" و " ق"
20 دقیقه
آموزش حرف " ی"
23 دقیقه
آموزش حرف " س" دندانه دار
29 دقیقه
آموزش حرف " س" کشیده
33 دقیقه
آموزش حرف " م"
30 دقیقه
آموزش حرف " ص" و " ط"
28 دقیقه
آموزش حرف " ع"
27 دقیقه
آموزش حرف " ح"
24 دقیقه
آموزش حرف " ه"
31 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
3.25 از 5 / 4 رای